Έργα μας :: Γ.Ε.Μ.Ε.Κ.

close

Γ.Ε.Μ.Ε.Κ.

Κατασκευή Ιδιωτικών και Δημοσίων Τενχικών Έργων

Client Γαμβρίλης Λουκάς

Services

  1. Web Design
  2. Logo Design
  3. Web Development
  4. SEO

Τεχνική εταιρία κατασκευής κάθε φύσεως εργολαβίας έργων οικοδομικών, ηλεκτρομηχανολογικών, οδοποιίας, υδραυλικών, λιμενικών, βιομηχανικών και ενεργειακών.

http://www.gemek.gr

Construction // Maintenance Services //